Insights profiel leidt tot inzicht, begrip en samenwerking

Klanten lopen weg naar de concurrentie die tot voor kort niet eens bestond. Maar de kenniswerkers in deze organisatie moeten ineens klantgericht worden. Intussen moet de directeur alle stakeholders meenemen in zijn plannen. Hoe kan het Insights profiel hier bijdragen aan een oplossing?

De medewerkers zijn niet aangehaakt

Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat de medewerkers zich niet ‘aangehaakt’ voelen. Ze snappen niet goed wat er van hen verwacht wordt en missen communicatie van en met het MT.

De taak van het MT

Het MT is eindelijk compleet, zij het met relatief weinig ervaring. Het team heeft een dubbele taak:

  1. Stakeholders meenemen en tegelijk hun vertrouwen winnen, zodat de organisatie ruimte krijgt om de ideeën uit te voeren.
  2. Medewerkers doordringen van hun nieuwe rol.

Samenwerken en eenduidig communiceren

Het team moet samenwerken en als één geheel naar buiten treden. Heldere communicatie, toegespitst op de functie en de persoon van elke doelgroep is daarbij essentieel. Maar het MT wordt het maar niet eens. Ze snappen elkaar al niet, laat staan dat ze een eenduidig plan aan de buitenwereld kunnen vertellen. MT-lid Sharif voelt zich bijvoorbeeld soms eenzaam in discussies tijdens de managementvergadering.

Amper contact, verbinding of tijd

Aanvankelijk besteedt het team geen aandacht aan samenwerking. Er zijn regelmatig vergaderingen waarin ze samen besluiten nemen. Ik ben er een paar keer bij, mensen komen dan binnen en zetten de laptop op tafel, want alles is digitaal rondgestuurd: notulen, agenda en besluitstukken. Iedereen zit achter een scherm en kijkt tijdens het praten daarnaar. Er is nauwelijks ruimte om de stukken inhoudelijk te behandelen; het punt is door of niet. Kortom: nauwelijks contact (iedereen kijkt naar zijn scherm), nauwelijks verbinding op inhoud en nauwelijks tijd.

Verder constateer ik veel misverstanden door verschillende manieren van praten en overtuigen. Een van de MT-leden is heel langdradig en dominant terwijl Sharif vooral op technische gegevens focust. Ze praten langs elkaar heen en niemand grijpt in. Deze dynamiek koppel ik terug aan het MT.

Het team wil wel, maar kan niet

Zowel het MT als de organisatie is behoorlijk taakonvolwassen; ze slagen er niet in om een concrete bijdrage te leveren. Ze hebben al geprobeerd om beter naar elkaar te luisteren en inhoudelijke discussie af te wisselen met evaluatie van de samenwerking. De MT-leden raken gefrustreerd. Ze willen wel anders werken, maar hebben geen idee hoe. De introverte MT-leden bereiden zich nóg beter inhoudelijk voor en vragen vooral naar de inhoud. De extraverte gevoelstypes gaan steeds meer praten en zeggen dat ‘het zo niet werkt’, maar komen ook niet met een oplossing.

 

Insights profiel

Daarom stel ik voor om hun Insights profiel te laten invullen, om de voorkeuren in gedrag van de MT-leden tastbaar te maken. Daarmee geef ik hen handvatten en een gezamenlijke taal, om daarna samen aan de slag te kunnen.

 

Kort overzicht van het Insights profiel

Het Insights profiel bestaat uit vier verschillende kleuren. Ieder Insights profiel heeft een eigen verhouding:

 

  • Een puur blauw Insights profiel heeft hard en goed onderbouwd bewijs nodig en de tijd om dat te onderzoeken.
  • Een zuiver rood Insights profiel wil feiten weten: waarom en hoe en wanneer – en snel.
  • Een puur groen Insights profiel wil vertrouwen en de verzekering dat het goed komt.
  • Een zuiver geel Insights profiel wil geïnspireerd en gemotiveerd worden door een heldere visie.

Een rood-geel team met een blauwe stip

In het team is veel gele en rode energie aanwezig – maar ook echt heel veel. De collega’s willen dus vooral enthousiast en snel aan de slag omdat het idee hen aanspreekt, zelfs als ze de details nog niet kennen. Die collega’s vinden dat Sharif (blauw profiel) zeurt over de details – het gaat hen veel te langzaam. Sharif vreest echter dat het team belangrijke details mist, niet geheel onterecht overigens.

Eindelijk begrip

Wanneer het team op de ‘Insights Discovery mat‘ gaat staan, worden verschillen en overeenkomsten duidelijk. Sharif staat alleen, terwijl zijn collega’s aan de andere kant elkaar verdringen voor een plekje. Zijn eenzaamheid is nu letterlijk zichtbaar en er is een opening voor gesprek.

Ook wordt duidelijk dat in dit team vrijwel geen groene energie is, minder dan 10%. Groen is nodig om in te voelen wat de besluiten betekenen voor de mensen in de organisatie. Het MT geeft de medewerkers dus te weinig vertrouwen. De MT-leden snappen ineens hoe ze de kritiek uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek moeten plaatsen en wat ze anders kunnen doen. Ze willen nu meer tijd besteden aan het meenemen van de omgeving.

 

Resultaat Insights profiel van het MT

“Wat we bereikt hebben is bewustwording van elkaars persoonlijkheid en dat we op een andere manier met elkaar en de organisatie moeten communiceren”, concludeert Sharif achteraf. Hij begrijpt zijn collega’s nu beter en kan zijn communicatie op hun Insights profiel afstemmen. Ook merkt hij dat zijn collega’s zijn inbreng beter waarderen en begrijpen.

 

Kennismaken?

Wil je zelf kennismaken met Insights Discovery?

Ga naar https://www.ginnynijman.nl/insights-discovery-workshop/

 

 

Geef een reactie