Home

BETER SAMENWERKEN IN EEN TEAM

MET RESULTAAT

Wil je beter samenwerken in een team én resultaten boeken?

 • Geef je leiding aan een nieuw team en zie je dat het anders kan?
 • Zie je mogelijkheden, terwijl ervaren medewerkers vinden dat het ‘hier niet zo werkt’?
 • Verzand je in de details en kom je er samen niet uit, terwijl je het op grote lijnen eens leek?
 • Wil je beter samenwerken, terwijl ieder voor zichzelf en zijn eigen doelstellingen lijkt te gaan?

Samenwerking is juist essentieel voor het behalen van zakelijk resultaat!

Ik werk graag met leidinggevenden en hun teams die streven naar succesvolle samenwerking, opdat zij resultaten boeken.

Integrale aanpak

Ik ben van de integrale aanpak. Daarom werk in graag met multidisciplinaire teams; daar komt alles samen. Ik begeleid vanuit rust, enthousiasme voor het proces en de overtuiging dat iedereen kan groeien. Met mijn achtergrond in het bedrijfsleven spreek ik de taal van de leidinggevende en ken ik het krachtenveld waarin jij opereert.

Resultaat van samenwerken in een team

Met mijn unieke programma krijg je inzicht in hoe jij je doelen realiseert met je team.
Je stelt doelen, onderneemt actie, stuurt bij en viert je succes. Na het programma kun je deze resultaten verwachten:

 • De (meerjaren)plannen staan helder op papier en je hebt beter inzicht in hoe je de resultaten met je team gaat halen.
 • Samenwerken gaat moeiteloos omdat je elkaars voorkeuren en doelen kent.
 • Er is een betere verbinding tussen wat je wilt en hoe je dat als team kunt bereiken.
 • Samenwerken in een team is een thema geworden; je werkt zichtbaar samen in een team. Je praat met elkaar over hoe het gaat.
 • Je bent je bewust van elkaars persoonlijkheid en dat je anders met elkaar moeten communiceren.

Aanpak:

Begeleiding van leidinggevenden (en hun teams), die hun aanpak moeten of willen veranderen vanwege sterk veranderende marktomstandigheden.
Leer innovatief denken en doen en ervaar het effect van beter samenwerken in een team op het resultaat.

Beter Samenwerken in een Team: BST-programma

Kies je alleen voor de inhoud, dan ga je voorbij aan de samenwerking die essentieel is voor het resultaat. Kies je alleen voor de menskant, dan leer je beter samenwerken in een team zonder concreet resultaat. Daarom geef ik aandacht aan de combinatie van inhoud en menskant.

Het BST-programma is heel overzichtelijk: één team, drie stappen: Ik, Wij, Het.

‘Ik’ is het perspectief van het individu, de persoonlijke bijdrage, leerwensen en te behalen doelen.

‘Wij’ staat voor team en organisatie. Het is het perspectief van het team, de cultuur en de samenwerking binnen het team en de organisatie.

‘Het’ is het perspectief van het proces. De mate waarin het versnellend of juist belemmerend werkt en hoe het optimaal is.

Trainingsmix

 • Mens
 • Inhoud

Het BST-programma bestaat uit:

1  Vier dagen fysieke bijeenkomsten van het hele team.
2  Reminders en tips per mail en sms om je doelen daadwerkelijk te halen.
3  Mijn aanwezigheid bij twee meetings op locatie voor coaching on the job.

“Met Beter Samenwerken in een Team krijg je een goede return on investment.”

Niet voor iedereen

Dit programma is niet voor iedereen geschikt. Het vraagt een commitment in tijd en aandacht.  Als je bereid bent die te leveren, garandeer ik return on investment.

Wil je wel werken met je team, maar kun je onvoldoende commitment garanderen, dan zijn individuele workshops wellicht geschikter.

Het volledige programma

Kick off Wie ben je als Dreamteam?

Wil je beter samenwerken in een team, dan moet je weten wie je bent als Dreamteam en wat je wilt.

 • Breng de huidige en gewenste situatie in kaart.
 • Beschrijf individuele doelen en teamdoelen voor het traject .
 • Bepaal de rol van het Dreamteam in relatie tot het businessresultaat of strategisch plan.
 • Spreek commitment uit voor het team, eventueel met Lego® Serious Play®.

Ik

Wil je beter samenwerken in een team, dan moet je, ieder voor zich, weten wie je bent en wat je wilt.

 • Verkrijg inzicht in je eigen profiel met Insights Discovery.
 • Benoem je eigen communicatiestijl.
 • Benoem je plek in het team.
 • Leg de relatie met je individuele doelen en teamdoelen van de eerste bijeenkomst.
 • Bepaal je rol in relatie tot het gewenste businessresultaat.

Wij (team)

Wil je beter samenwerken in een team, dan moet je eerst weten hoe je nu functioneert als team.

 • Benoem de teamdynamiek.
 • Ontdek de sterktes en zwaktes van je team.
 • Vergelijk je teamprofiel met het gewenste Dreamteamprofiel.
 • Leg de relatie met de individuele doelen en de teamdoelen vanaf de eerste bijeenkomst.
 • Bepaal de rol van je team in relatie tot het gewenste businessresultaat.

Wij (organisatie)

Wil je beter samenwerken in een team, dan moet je weten hoe je als team in de organisatie functioneert.

 • Maak kennis met de leiderschapsthema’s.
 • Maak een plan om de rest van de organisatie mee te nemen.
 • Leg een relatie met individuele doelen en teamdoelen van de eerste bijeenkomst.
 • Bepaal de rol van je team opnieuw in relatie tot het gewenste businessresultaat.

Way forward & afsluiting

Wil je beter samenwerken in een team, dan moet je voorgaande stappen borgen.

 • Veranker de stappen.
 • Herijk de huidige en gewenste situatie en voer een eindmeting uit van de teamsamenwerking.
 • Maak vervolgafspraken.
  slechts
  opvulling
  I

Doorlooptijd en investering

Trek voor dit traject een half jaar tot een jaar uit.

Voor het hele jaarprogramma investeer je € xxx exclusief btw.
als opvulling
Je team bestaat uit maximaal zes personen, bij meer personen geldt een toeslag per extra collega van € xxxx exclusief btw.
als opvulling

als opvulling

Bezoekadres

Ginny Nijman
Bahialaan 100
3065WC  Rotterdam

Begeleiding van leidinggevenden (en hun teams), die hun aanpak moeten of willen veranderen vanwege sterk veranderende marktomstandigheden.
Leer innovatief denken en doen en ervaar het effect van beter samenwerken in een team op het resultaat.

AVG instellingen

De AVG privacywetgeving schrijft voor dat een website bezoeker zelf mag bepalen welke cookies wel en niet opgeslagen mogen worden. Cookies zijn kleine bestandjes die op je website worden weggeschreven. Ze dienen ervoor om 1) je bezoek aan onze website te versnellen en 2) voor ons om meer te weten te komen waar onze bezoekers vandaan komen en waar ze naar kijken.

Privacy policy | Sluiten
Wijzig mijn voorkeuren