Open voor nieuwe ideeën

Door het programma hebben we urgentie voor het feit dat we nu zichtbaar
samenwerken als team. Samenwerken en team zijn thema’s geworden. Met elkaar
praten over hoe het gaat ook. Ik ervaar het ook als prettig dat ik niet meer zo hard
hoef te duwen. We hebben een gezamenlijk beeld bij wat we willen.

Wat ik verder prettig vond is dat Ginny openstaat voor nieuwe ideeën. In staat is te
luisteren naar de groep en daarop te acteren. Ginny is een bruggenbouwer die het
programma aanpast aan wat er speelt en nodig is.