MT-Coaching

Een prettig persoonlijke aanpak

Ik heb Ginny leren kennen als begeleider van teams, onder andere het MT waar ik deel van uitmaak. Ginny heeft in deze rol laten zien goed in staat te zijn de diverse wensen van teamleden te
integreren in een programma. Zij werkt daarbij met concrete doelen en toetst regelmatig of deze ook behaald worden. Daarbij maakt zij gebruik van een prettig persoonlijke aanpak, waarbij zij in haar eigen kwetsbaarheid ook anderen uitnodigt tot een grote mate van openheid. Kortom, ik heb de samenwerking met Ginny als zeer plezierig ervaren!