Een prettig persoonlijke aanpak

Ik heb Ginny leren kennen als begeleider van teams, enerzijds van een team dat ik
zelf aanstuurde en anderzijds van een team waar ik deel van uitmaak. Ginny heeft in
deze rol laten zien goed in staat te zijn de diverse wensen van teamleden te
integreren in een programma. Zij werkt daarbij met concrete doelen en toetst
regelmatig of deze ook behaald worden. Daarbij maakt zij gebruik van een prettig
persoonlijke aanpak, waarbij zij in haar eigen kwetsbaarheid ook anderen uitnodigt
tot een grote mate van openheid. Kortom, ik heb de samenwerking met Ginny als
zeer plezierig ervaren!