BETER COMMUNICEREN DOOR INZICHT IN COMMUNICATIESTIJLEN

Inzicht in communicatiestijlen helpt om beter samen te werken in je team.

  • Werkt je afdeling veel samen met een andere afdeling, maar loopt de communicatie niet soepel?
  • Duren meetings eindeloos en komen issues onvoldoende op tafel? Wil je constructief praten over wat je nog moet aanpakken in een project en ook aandacht geven aan wat er al wel goed gaat?
  • Vind je het lastig feedback te geven aan je team? Vatten ze het te vaak verkeerd op?

Met de juiste inzet van verschillende communicatiestijlen kun je dit aanpakken, als je weet hoe ze werken.

WAT ZIJN COMMUNICATIESTIJLEN?

Verschillende mensen hebben verschillende stijlen van spreken. De één maakt bijvoorbeeld eerst een praatje, de ander is meer inhoudelijk gericht. Sommige mensen maken direct hun punt, terwijl anderen met een omweg en een kleurrijk verhaal communiceren. Ook kan de luistervaardigheid van persoon tot persoon behoorlijk verschillen.

De ene stijl is niet per se beter dan de andere, wel kun je sneller en effectiever resultaat bereiken als je in staat bent de manier waarop je communiceert aan te passen aan de toehoorder en de situatie. Niet alleen de manier waarop je praat bepaalt de kwaliteit van communicatie, maar ook de luistervaardigheid van je toehoorder.

WORKSHOP COMMUNICATIE

Tijdens een workshop van een dagdeel leer je effectiever communiceren. Je krijgt inzicht in je eigen stijl, brengt communicatie met je omgeving in kaart en bedenkt stappen om die te verbeteren. Ook krijg je de mogelijkheid om te oefenen.

Aan het einde van de workshop vertrek je met inzicht in je eigen sterke punten en aandachtspunten voor communicatie, tips en zelf geformuleerde stappen om de communicatie in verschillende situaties te verbeteren. Bovendien krijg je een boost aan inspiratie.

Onderdelen van de workshop zijn:

  • Verhogen van je luistervaardigheid.
  • Bewust worden van je eigen communicatiestijl, schriftelijk en mondeling.
  • In kaart brengen van communicatiestijlen van de collega’s waar je het meest mee werkt en effectiever mee wilt communiceren.

Voorafgaand aan de workshop krijg je een voorbereidende opdracht die je inzicht geeft in je succesvolle en je falende communicatie.

Tijdens de workshop leer je de theorie van communicatie, vergroot je je inzicht door de cases die je inbrengt en kom je tot een concreet plan van aanpak om je communicatie met je belangrijkste stakeholders te verbeteren.

Een aantal weken na de workshop krijg je een coach call om je kort verder te coachen op je communicatiestijlen.

WAT IS HET RESULTAAT VAN JOUW BEHEERSING VAN COMMUNICATIESTIJLEN?

  • Minder gedoe doordat je verschillende communicatiestijlen in verschillende situaties kunt inzetten.
  • Hoger bewustzijn van je team op de beïnvloeding van communicatiestijlen op de samenwerking.

Kortom, je krijgt een betere samenwerking in je team.

communicatiestijlen workshop

WORKSHOP AAVRAGEN OF ANDERE VRAGEN?

contact